Cursus: Podcast in je les

Platte tekst vindbaar onder de afbeeldingen.

Een podcast als didactische werkvorm ter verrijking van je les

Een podcast als werkvorm in je les

Activatie en motivatie van de leerling staat centraal in het leren. Podcasts zijn een nieuwe manier om leerlingen intrinsiek te motiveren en activeren.

Door leerlingen vrijheid te geven en zelf te laten luisteren naar een podcast, kun je ze met veel autonomie sturing geven aan hun leerproces. Ga je een stap verder en wil je de leerling intrinsiek motiveren, activeren en laten creëren? Laat leerlingen dan zelf, samen, een podcast maken over het onderwerp van je lesstof. Je stimuleert leren op eigen tempo wanneer je leerlingen begeleid bij het maken van een podcast. Op deze manier worden verschillen in leren en leertempo verkleind. Bovendien stimuleer je de inclusiviteit in de groep, want iedereen heeft een passende rol tijdens het maken van een podcast.

1: Podcasts hier en nu

Wat kenmerkt een goede podcast? En wat kan jij daarmee?

2: Podcast in je onderwijs

Hoe maak je een podcast sterk als werkvorm in de klas?

3: Van maker naar begeleider

Hoe coach je leerlingen zowel inhoudelijk, technisch als op de vorm?

Leer het zelf!

Doe de cursus om zelf een podcast te maken en dit over te dragen aan je leerlingen.

Podcasts maken is een nieuwe wereld. Dit is niet iets dat aan bod komt in de lerarenopleiding. Dus waar begin je? Wat heb je nodig? Hoe pak je een podcast aan? Hoe verantwoord je dit educatie? En hoe zorg je dat je leerlingen daadwerkelijk iets leren van deze leuke, speelse werkvorm?

Coachen en begeleiden

In de cursus ‘Podcast in je les’ word je meegenomen in de wereld van podcast creators. Je leert allereerst hoe een goede podcast klinkt en wat daarvoor nodig is. Ook ga je zelf aan de slag met het maken van een podcast, want vanuit eigen ervaring leer je meer. Daarbij word je met onderwijskundige handvaten voorbereid om als coach en begeleider aan de slag te gaan met podcasts. Zo is het maken van een podcast niet alleen leuk voor de leerlingen, maar ook nog eens effectief voor het leerproces!

21st Century Skills

Werkvormen met daarin het maken van een podcast gaan je helpen om leerlingen intrinsiek gemotiveerd te krijgen. Daarnaast draag jij als docent veel bij aan de 21st century skills van je leerlingen, omdat je ze in een nieuwe digitale wereld laat duiken. Leerlingen oefenen o.a. met aanspreken van mensen, uitnodigen van gasten, doen van onderzoek, objectief kunnen zijn en samenwerken.

Door leerlingen aan de slag te zetten met een nieuwe benadering van hun netwerken, zoals social media en andere digitale bronnen, stimuleer je het leren van leerlingen extra. Podcasts sluiten dan ook naadloos aan bij de leertheorie connectivisme en behaviorisme. Leerlingen leren veel meer wanneer ze zelf aan de slag gaan, dan wanneer ze zitten en luisteren naar het verhaal van een docent. Ook overbrug je niveauverschillen tussen leerlingen door ze uit te dagen op een bij het individu passend niveau.

“Podcasts helpen je als docent om je leerlingen intrinsiek te motiveren.”

Wil jij podcasts effectief gaan inzetten in jouw lessen als leermiddel? Neem dan CONTACT op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van deze cursus voor jou en je collega’s. Wacht niet, maar word vandaag nog de docent van morgen. Activeer jezelf, je collega’s, je leerlingen en zet podcasts ook in jouw lessen succesvol in!

Over Joey

Joey is een veelzijdig presentator met succesvolle ervaring in het maken van podcasts. Op eigen initiatief maakte hij een jaar lang samen met een vriend de podcast ‘Het Crypto Kwartiertje’: wekelijks een kwartier praten over de ontwikkelingen in cryptovaluta. Deze podcast bereikte de Top15 best beluisterde podcasts op Spotify, heeft in diverse kranten gestaan en is uitgebreide behandeld op NPO Radio 1. Voor een gemeente is Joey de host van een podcast en sinds januari 2023 heeft hij zelf een nieuwe productie online staan: “Ik wil het weten.” Een podcast die de nieuwsgierigheid van de luisteraar en hemzelf prikkelt, over allerlei vragen die je in het dagelijks leven tegenkomt.

Joey Teekamp luistert aandachtig naar een van zijn gasten tijdens opname van de podcast KOPPIG.